1)ΚΕΔΜΟΠ- ΔΩΡΕΑ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Η Εθελοντική Δωρεά Μυελού των Οστών χαρίζει νέα ελπίδα ζωής σε χιλιάδες ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο του αίματος, όπως η λευχαιμία (ο πιο συνήθης καρκίνος στα μικρά παιδιά) και το λέμφωμα. Δίνοντας λίγο σάλιο, καθένας από εμάς (ηλικίας 18-50 χρονών) μπορεί να γίνει εθελοντής δότης και, μέσα από αυτήν την πράξη αλτρουισμού, ίσως μια μέρα σώσει μια ζωή. Γιατί καθένας μας μπορεί να είναι ο Ένας και μοναδικός συμβατός δότης για έναν ασθενή σε ανάγκη μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Αν βρεθεί συμβατός, μπορεί να προσφέρει το πολύτιμο μόσχευμα απλώς δωρίζοντας αίμα (μέσω λευκαφαίρεσης). Όσοι περισσότεροι εγγραφούμε, τόσο θα αυξήσουμε τις πιθανότητες να βρεθούν οι συμβατοί δότες που θα Χαρίσουν Ζωή στους ασθενείς που μας έχουν ανάγκη. Είναι ακίνδυνο, ανώδυνο & σώζεις μια ζωή.  www.xarisezoi.gr

 

LOGO KEDMOP

2)ΚΑΡΡΕΛΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ALZHEIMER

Η Ολοκληρωμένη Μονάδα Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ της Αρχιεπισκοπής Αθηνών είναι μια ανοικτή για την κοινότητα δομή παροχής εξειδικευμένων και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε συνανθρώπους μας που πάσχουν από άνοια και τη νόσο Alzheimer, και τους περιθάλποντές τους.

Η Μονάδα αποτελεί έναν ευχάριστο χώρο συνεύρεσης, δημιουργίας και επικοινωνίας, και συνίσταται στη λειτουργία ενός Οικοτροφείου χωρητικότητας κατά μέγιστο 25 ασθενών μακράς παραμονής με επιπλέον δυνατότητα ταυτόχρονης βραχύβιας φιλοξενίας 5 περίπου ασθενών με στόχο την αποφόρτιση των οικογενειών τους. Το Οικοτροφείο παρέχει φιλοξενία και εξειδικευμένη

ψυχοκοινωνική και ιατρική φροντίδα σε άτομα που πάσχουν από άνοια, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Έμφαση δίνεται στη νοσηλεία, την επανεκμάθηση δεξιοτήτων και τη δημιουργική απασχόληση των ενοίκων μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους στις καθημερινές δραστηριότητες με στόχο να ενεργούν όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα, ανεξάρτητα και δημιουργικά.

Η Μονάδα συνίσταται επίσης στη λειτουργία ενός Κέντρου Ημέρας που αφενός εξυπηρετεί τα άτομα με άνοια και αφετέρου συμβουλεύει, ενημερώνει και εκπαιδεύει τα μέλη των οικογενειών τους. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών του περιλαμβάνεται και η λειτουργία του Ιατρείου Μνήμης, σημαντικού για τη διάγνωση της νόσου όπου διενεργείται νευροψυχολογικός έλεγχος, κλινική νευρολογική εξέταση και λειτουργική αξιολόγηση. Το Κέντρο Ημέρας εστιάζει στη συμβουλευτική, τη νοητική ενδυνάμωση, τη δημιουργική απασχόληση και την ιατρική φροντίδα των ανοϊκών ασθενών που το επισκέπτονται, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνει και εκπαιδεύει τους φροντιστές τους. Λειτουργώντας με εξωστρέφεια αγκαλιάζει τις ανάγκες της ευρύτερης κοινότητας και ενθαρρύνει συνεργασίες με φορείς κοινωνικής ευαισθησίας και φροντίδας, καθώς και με την επιστημονική κοινότητα.

karelleio

3)ΠΡΑΞΙΣ- ΕΚΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β,C-AIDS

Η PRAKSIS είναι ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση που έχει σαν κύριο στόχο το σχεδιασμό, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης.

Κύριος στόχος μας είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους. Αντικείμενο της PRAKSIS αποτελούν ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης, καθώς και καμπανιών ενημέρωσης για ποικίλα ζητήματα, όπως ΣΜΝ, Ηπατίτιδες, AIDS/ HIV.

 Οι τρεις άξονες που απαρτίζουν τη δουλειά μας είναι η Πρόληψη, η Άμεση Παρέμβαση / υποστήριξη και η Άσκηση Πίεσης και Διεκδίκηση Δικαιωμάτων.

Τα προγράμματα της PRAKSIS, δε θεωρούνται «ξεκίνημα από το μηδέν», καθώς είναι «η επόμενη μέρα» προγραμμάτων που λειτουργούν από το Νοέμβριο του 1996. Προγράμματα και δράσεις που προσφέρουν βοήθεια σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού ανεξαρτήτως από φύλο, χρώμα, εθνικότητα, εθνότητα, φυλή, πολιτική ή θρησκευτική κατεύθυνση, ταυτότητα φύλου ή/ και σεξουαλικό προσανατολισμό.

PRAKSIS 300X250

4) ΣΤΟΧΟΣ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Η Πανελλήνια Εταιρεία Πρόληψης για τον Καρκίνο «Στόχος-Πρόληψη» είναι μια διεθνής καμπάνια που ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2001 με σκοπό την επιμόρφωση του γυναικείου πληθυσμού για την αξία της πρόληψης του καρκίνου του μαστού. Μέσα από προγράμματα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων και ενημέρωσης, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν πλήρως από τον «Στόχο» και σε κάποιες περιπτώσεις υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με φιλανθρωπικούς φορείς, κατάφερε να κάνει σε Πανελλαδικό επίπεδο την πρόληψη τρόπο ζωής. Συγκεκριμένα: 4.000.000 άτομα ενημερώθηκαν για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. 8.000 γυναίκες έκαναν δωρεάν κλινικό έλεγχο μαστού. 22.000 γυναίκες έκαναν δωρεάν μαστογραφία και 27.000 άτομα έμαθαν την αξία της γυμναστικής στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

LOGOScolours.ai